A+ R A-

Begrippenlijst

Druk
Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk:
 
Statische druk (Pstat):
Dit is de waarde van de kracht die de lucht uitoefent in alle richtingen en op de wanden. Meestal uitgedrukt in Pa of mm H2O
 
Dynamische druk (Pd):

Dit is de kracht die de lucht accelereert van 0 tot de snelheid van het systeem. Ze doet zich voor enkel in de bewegingsrichting van de lucht.
De dynamische druk relateert zicht tot de luchtsnelheid met volgende formule : Pd = (V/4,04)2

De totale druk (Ptot) :
Dit is de totale kracht van de krachten gegenereerd door dynamische en statische druk, bij lucht in beweging. Ptot = Pstat + Pd

Drukverlies
Wanneer de lucht door de kokers stroomt ondervindt het wrijving tegen de wanden, komt hindernissen tegen, moet van richting veranderen aan aftakkingen, verbredingen, vernauwingen. Deze hindernissen veroorzaken een verlies van energie wat zich manifesteert in een verlies van druk. Deze vermindering in druk van de ventilator tot het einde, noemen we het drukverlies. De dynamische druk in de lucht is gerelateerd tot de luchtsnelheid, afhankelijk van het luchtdebiet en de sectie waardoor het moet passeren. Het drukverlies heeft invloed op de statische druk van het systeem. De berekening van het drukverlies in installaties is gebaseerd op de lengte, componenten, diameters en wrijvingscoëfficiënt van het materiaal. De luchtsnelheid, luchtdichtheid, hindernissen en oneffenheden zijn eveneens van belang. Wanneer alle drukverliezen van de verschillende leidingdelen en vormstukken berekend zijn, tellen we ze op en bepalen zo het totale drukverlies in het leidingnetwerk.