A+ R A-

Innovatieve totaaloplossing van HC KP en ERIKS

 
Vanaf 2008 hebben HC KP en ERIKS samengewerkt aan een nieuwe systeemaanpak voor klimaatplafonds. Deze moeten zowel kunnen koelen als verwarmen en al snel werd besloten om het verdeel- en hoofdleidingnet hierbij te betrekken. De volgende doelstellingen werden hierbij geformuleerd:
 
- Optimalisering van het koel- en verwarmingsvermogen
- Voldoen aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften
- Weerstanden en het daaraan gekoppelde energiegebruik significant verlagen
 - Optimalisering materiaalkeuze (100% recyclebaar) om het milieu minimaal te belasten
- Verlengde garantiemogelijkheden
- Flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen
- Minimaal tot geen onderhoud
- Vermindering van 50% tot 100% van het aantal koppelingen met rubber O-ringen om de kans op lekkages te reduceren
 
Sinds 2013 geven HC KP en ERIKS hier samen invulling aan. Door de exclusieve vertegenwoordiging van de geoptimaliseerde Black System® kunststof klimaatregisters (zuurstofdicht conform DIN 4726) van ERIKS, kan HC KP deze toepassen in haar klimaatplafonds.
 
Eén opdrachtgever, één systeem, één materiaalsoort, één verwerkingsmethode
 
Aangevuld met het pakket Blue Pipe MF OT PP R SDR 11 (zuurstofdicht conform DIN 4726) kunststof  drukleidingsystemen van ERIKS, zijn wij gezamenlijk in staat u als opdrachtgever één systeem aan te bieden met gebruik van één materiaalsoort en één verwerkingsmethode (lassen), vanaf de klimaatplafonds via de verdiepingen /schachten, tot aan de verdelers in de technische ruimtes. Met deze nieuwe samenwerking willen HC KP en ERIKS verantwoordelijkheden delen, waarden toevoegen, bestaande activiteiten verbeteren, zich onderscheiden en concurrentievoordelen bieden aan onze klanten. Juist met deze samenwerking kunnen ERIKS en HC KP sneller en efficiënter inspelen op nieuwe technologie- en marktontwikkelingen. 
 
In samenwerking met onze andere strategische partners TRILUX (verlichting), HC RT (regeltechniek), Econosto (afsluiters & instrumentatie) en HC Barcol-Air (luchtverdeeltechniek) zijn wij in staat een totaaloplossing uit te werken en aan u aan te bieden.

Lees meer over deze innovatieve totaaloplossing in onze uitgebreide brochure. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de verkoopadviseurs van HC KP (telefoonummer 0416-650075).