A+ R A-

Werking van het systeem

Belangrijke ontwerpcriteria:
Het systeem wordt ingeschakeld na een melding van de automatische brandmeldcentrale.

Drukcriterium:
Indien alle deuren gesloten zijn dient er over alle kieren en naden een drukverschil gehandhaafd te worden tussen het trappenhuis en het aansluitende rookcompartiment. Een extra randvoorwaarde daarbij is dat de kracht om een deur te openen (de kracht op een deurklink) niet hoger mag zijn dan 100 Newton. Dat betekent dat de druk op de deur in het trappenhuis samen met de kracht van de deurdranger de 100 Newton niet mag overschrijden. Over het algemeen kan worden gekozen voor een ontwerpdruk van ca. 50 Pa.

Luchtsnelheidcriterium:
Wanneer er op de laag waar brand heerst een deur geopend is tussen het trappenhuis en het rookcompartiment, dient er een minimale luchtsnelheid gehandhaafd te worden. Voor evacuatiedoeleinden varieert de ontwerpluchtsnelheid tussen de 0,5 en de 1,0 m/s (afhankelijk van voorgeschreven norm). Voor repressieve doeleinden is een ontwerpsnelheid van 2,0 m/s benodigd.