A+ R A-

Regelgeving

Bouwbesluit
Het nieuwe Bouwbesluit 2012 stelt zwaardere eisen aan de veiligheid:

  • Trappenhuizen hoger dan 20 meter (voorheen 50 meter) dienen voorzien te worden van sluizen
  • De toegang tot een trappenhuis die in een veiligheidsvluchtroute ligt mag alleen via een niet-besloten ruimte worden bereikt
  • Bij een gebouw met één vluchtroute waar meer dan 150 personen op aangewezen zijn, mag deze alleen worden bereikt via een niet-besloten ruimte. 
  • Gebouwen hoger dan 70 meter of dieper dan 8 meter dienen hetzelfde veiligheidsniveau te hebben als andere gebouwen.


Het Bouwbesluit biedt in beginsel uitgangspunten voor het veilig vluchten van personen in gebouwen. De beschreven maatregelen zijn allen bouwkundig van aard. Indien het niet mogelijk is om aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit te voldoen, mag een gelijkwaardige oplossing worden toegepast. Een overdruksysteem is hiervoor een oplossing. Om gelijkwaardigheid aan te tonen, worden de volgende normen en eisen voorgeschreven:

NEN-EN 12101-6
“Specificatie voor systeemsamenstelling van overdrukinstallaties” is van kracht vanaf juli 2005.

NEN 6092
“Eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties in trappenhuizen” is van toepassing op bestaande installaties.

NPR 6095 deel 2
Voor uitvoering van de overdrukinstallatie zijn de “Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties” van toepassing.