A+ R A-

Regeltechniek


Brandveiligheidsinstallaties dienen te functioneren bij een calamiteit. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid verhogen de veiligheid en geven aanwezige personen de bescherming die men mag verwachten van een brandveiligheidsinstallatie. Dit wordt bereikt als de stilstandstijd door het falen van componenten tot een minimum wordt beperkt. Met deze uitgangspunten is het actief+
overdruksysteem ontwikkeld. Dit systeem informeert de gebruiker over de status van de installatie via de modernste communicatiemiddelen. Het systeem bestaat uit de volgende modules:

 

FSI Fire Safety Interface

Alle onderdelen van de overdrukinstallatie worden gevisualiseerd in processchema’s en voorzien van actuele meetwaarden. Door een koppeling aan het GebouwBeheerSysteem kan een beheerder direct de actuele status aflezen. In combinatie met een internetmodule heeft de afdeling service en onderhoud inzage bij een eventuele storing.

 

FSS Fire Security Signal

Onder alle omstandigheden heeft de sturing vanuit de brandmeldcentrale de eerste prioriteit en voorrang op de overige protocollen. Per verdieping is een FSS-protocol programmeerbaar. Functionele meetwaarden worden bewaakt zodat de druk bij dichte deuren de openingskracht niet overschrijdt en bij open deuren voldoende lucht door de deuropening stroomt.

 

IMRS Intelligent Monitor and Reporting System

Alle onderdelen worden bewaakt op hun functies. Meetwaarden en stuursignalen worden 20 keer per minuut verwerkt en vergeleken op hun functionaliteit. Bij afwijkingen of een eventuele storing wordt dit direct gemeld aan het FSI en aan de AMS module (optioneel). Het IMRS heeft een logfunctie waardoor alle storingen, handelingen en toegang van gebruikers geregistreerd worden.

 

AMS Automatic Mail Support

Genereert automatisch een e-mail naar één of meerdere e-mailadressen en wordt toegepast in combinatie met de IMRS module. Het is mogelijk om een tijdsafhankelijke, aanvullende e-mail te sturen, mocht de storing na bijvoorbeeld 24 uur niet verholpen zijn. De mogelijkheid is aanwezig om hier andere adressen aan te koppelen.

 

AC Access Control

Per gebruiker is het toegangsniveau met daarbij behorende bevoegdheden in te stellen, zodat de gebruiker alleen toegang krijgt voor het gedeelte waar hij verantwoordelijk voor is. Verantwoordelijkheden worden schriftelijk vastgelegd in het logboek.

 

SMART Self Monitoring Analysis and Reporting Technology

Zorgt ervoor dat alle functionele componenten zoals ventilatoren, kleppen en sensoren automatisch periodiek worden getest op hun werking. Er wordt een analyse gemaakt van de afwijkingen en deze worden gerapporteerd aan de beheerder of opgeleid persoon. Tevens kan er een automatisch gegenereerd e-mailbericht inclusief rapport naar een vooraf afgesproken e-mailadres worden gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld service en onderhoud of een ander tussenpersoon betreffen. Afhankelijk van het gewenste veiligheidsniveau kan een dergelijke testcyclus wekelijks, maandelijks of per kwartaal ingesteld worden.