A+ R A-

Actief+ overdruksysteem

Brandveiligheidsinstallaties dienen te functioneren bij een calamiteit. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid verhogen de veiligheid en geven aanwezige personen de bescherming die men mag verwachten van een brandveiligheidsinstallatie. Dit wordt bereikt als de stilstandtijd door het falen van componenten tot een minimum wordt beperkt. Met deze uitgangspunten is het actief+ overdruksysteem ontwikkeld. Dit systeem informeert de gebruiker over de status van de installatie.

Kenmerken actief+ systeem:FSI (Fire Safety Interface)

  • Verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid.
  • Periodieke zelftest van alle componenten.
  • Alle componenten worden bewaakt op functioneren.
  • Monitoren op afstand: via GBS en via internet (onderhoudsbedrijf).
  • Melden storingen: visueel, akoestisch en via e-mail.
  • Combinatie met dagelijkse ventilatie mogelijk.
  • Kostenbesparing service en onderhoud.

Voor filmmateriaal inzake het actief+ systeem klik hier.