A+ R A-

Renovatie

Een klimaatplafond biedt in bijna alle gevallen een passende oplossing bij een renovatieproject. Een renovatie kent ontwerpbeperkingen. Diverse maten van het gebouw liggen immers al vast. Desondanks kan de klimaattechnische installatie uitgelegd worden op nieuwe eisen aangaande:

  • interne warmtelast / bezetting
  • energieverbruik
  • akoestische eisen
  • duurzaamheid
  • comfort etc.


De architect houdt bij toepassing van een klimaatplafond vele architectonische vrijheden. Door de geringe inbouwhoogte van circa 200 mm en een lager benodigd luchtdebiet waardoor ook de luchtkanalen een beperktere afmeting krijgen, geeft de totaal benodigde hoogte extra ruimte voor andere wensen. Verlichting, roosters en overige inbouwcomponenten kunnen optimaal geïntegreerd worden in het klimaatplafond. Kleur en perforatiepatroon zijn vrij te kiezen en te integreren in het ontwerp.

De technische adviseur kan gebruik maken van warmtepompen omdat een klimaatplafond ideaal geschikt is voor hoge temperatuurkoeling en lage temperatuurverwarming. Door activering door kunststof kan de adviseur nog verder inspelen op een duurzame installatiekeuze. De gebruiker beschikt met een klimaatplafond over een installatie met een optimaal thermisch comfort. De NEN-EN 15251 met een verwijzing naar de NEN-ISO 7730 spreekt dan ook over een A-Klimaat.