A+ R A-

Infraroodcontrole

Het is mogelijk om contactloos de temperatuur van een klimaatplafond te meten. Een klimaatplafond straalt een hoeveelheid infrarood uit. Als deze infraroodstraling wordt gemeten, ontstaat een warmtebeeld van het klimaatplafond, zogenaamde thermografie. Bij een thermografische camera wordt de infrarode straling via een detector op een beeldscherm met de daaraan gerelateerde temperatuur weergegeven. Deze beelden kunnen ook weer in een rapportage verwerkt worden. 

HC KP beschikt over ultramoderne apparatuur om een infrarood controle uit te voeren. Aan de hand van de metingen kan HC KP een rapportage uitbrengen waarbij 100% van het plafondoppervlak kan worden opgenomen. Eventuele gebreken worden via de metingen visueel aangetoond en in de rapportage vastgelegd. Deze gebreken zijn voor het merendeel terug te leiden tot het watervoerend systeem. Oorzaken zijn dan:

  • foutieve regelingen of geblokkeerde ventielen
  • te weinig water, onbalans of lucht in het systeem
  • aanvoer/retour verwisseld, foutief aangesloten panelen
  • te veel of te weinig actieve panelen


Daarnaast kunnen ook productie- of montagefouten worden opgespoord. Deze fouten kunnen voortkomen uit onvoldoende contact tussen de panelen en de actieve componenten, of door het ontbreken van isolatie.