A+ R A-

Kosten zelf in de hand

Een installatie die zorg draagt voor hoog thermisch comfort verdient zichzelf terug door de hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Hoe de investeringen voor een klimaatplafond zich verhouden ten opzichte van andere klimaatinstallaties is niet eenduidig te zeggen. Dat hangt af van vele factoren zoals bij voorbeeld grondstofprijzen en arbeid.

Het is zo dat een klimaatplafond vanaf een gevraagd koelvermogen groter dan 35 – 45 W/m² vloeroppervlak zéér concurrerend is. Is de koelvraag lager dan 35 W/m² kan de keuze voor een klimaatplafond nog steeds interessant zijn als de energiebesparing van een aantal jaren wordt meegenomen in de vergelijking. Ruimte- en hoogte besparing zijn hierin ook geen onbelangrijke factoren.

Onderhoud van een klimaatplafond kost vrijwel niets. Een klimaatplafond heeft namelijk geen mechanisch bewegende delen. Omdat de keuze voor een klimaatplafond resulteert in lagere luchtvolumes en daardoor minder luchtkanalen en roosters, zijn de schoonmaakkosten voor deze onderdelen minder. Een besparing!

De kosten van een klimaatplafond worden door verschillende factoren beïnvloed. Zo zal het toepassen van grotere watervoerende elementen (grotere plafondtegels) van invloed zijn op het aantal benodigde elementen. Minder elementen betekent minder koppelingen met flexibele slangen en minder kosten in de productie en het activeringsproces (het verbinden van het watervoerende element met de plafondtegel). Grotere panelen zijn goedkoper te vervaardigen. Hou er rekening mee dat als panelen te groot worden, ze minder eenvoudig te handelen en te installeren zijn. De meest economische panelen zijn tussen de 1,500 en 2,000 mm lang en 450 of 600 mm breed.

De capaciteit van de actieve plafondpanelen wordt ook bepaald door het temperatuursverschil tussen het water in de elementen en de lucht in het vertrek. Is het temperatuursverschil 10K in plaats van 8K, dan kan het te activeren oppervlak met 20% gereduceerd worden. Ten slotte speelt ook het aantal verschillende panelen een rol. Een groter aantal verschillende panelen vergt meer engineering- en tekenkosten. Het frequent omstellen van de productielijn tijdens het produceren van de panelen en vervolgens de activering, brengt ook extra kosten met zich mee. Daarnaast vergen minder verschillende panelen minder reservepanelen voor de opvang van beschadigingen tijdens de montage. Hierdoor kan de eindoplevering versneld worden. Het is daarom aan te bevelen om al in de eerste fase van het ontwerp van de installatie te overleggen met de specialisten van HC KP. Zij brengen voor u in kaart welk klimaatplafond aan uw esthetische uitgangspunten voldoen en zullen de kosten zoveel als mogelijk beperken.