A+ R A-

Perforaties

In gebouwen met een kantoorfunctie is het vaak gewenst om op verdiepingsniveau de beschikbare ruimte vrij indeelbaar te laten en daarnaast gebruik te maken van ‘kantoortuinen’. Om een verdiepingsvloer vrij indeelbaar te maken, wordt normaliter gebruik gemaakt van een bandrasterplafond waarbij kantoor/kantoor en kantoor/gang scheidende wanden onder de bandrasters worden geplaatst. Door het gebruik van geperforeerde metalen plafondpanelen, ontstaan geluidslekken over de wanden. Om deze geluidslekken te voorkomen, kunnen de plafondpanelen aan de rugzijde worden voorzien van een gipskartoninlage. Afhankelijk van het toegepaste gips/isolatiepakket kan hiermee een isolatiewaarde bereikt worden van:
Dn,c,w = 46 dB bij een standaardgips/isolatiepakket, 35 mm steenwol met een persing van ca. 35 kg/m² en een 9,5 mm dikke gipskarton-inlage, tot een Dn,c,w van 54 dB met een aangepast gips/isolatie-pakket.


Neveneffect van het toepassen van een horizontale geluidsisolatie is de nadelige invloed op de geluidsabsorberende eigenschappen van het plafond, omdat geen gebruik gemaakt kan worden van het bovenliggende plenum. Bij een standaard isolatiepakket zal de αw daardoor nog circa 0,65 bedragen. Door het aanpassen van de dikte van het gips/isolatiepakket, én het gebruik van aangepaste mineraalwol inlage is het zelfs mogelijk een geluidsabsorptie te bereiken van αw = 0,85.


Genoemde waarden gelden alleen voor de plafondpanelen. De aan te brengen inbouwcomponenten kunnen van negatieve invloed zijn op deze waarden. Het is dus belangrijk om al tijdens een offerteaanvraag de gewenste geluidseisen aan de specialisten van HC KP kenbaar te maken.