A+ R A-

Roosters

Elk mens heeft behoefte aan voldoende verse lucht. De NEN-EN 15251 deelt dit gezondheidsitem in twee delen:
1. klimaat 72 m3/h per persoon
2. klimaat 50 m3/h per persoon

De norm is 1 persoon per 8 – 10 m2. Dit betekent voor een standaard cellen kantoor (B 3.6 x D 5.4 x H 2.7 m) 2 personen. Voor een A- klimaat is dit 2.7 en voor een B- klimaat 1.9 luchtwisselingen. Door deze lucht met een temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur in te blazen, kan met de verse lucht in een deel van het benodigde koelvermogen worden voorzien. De (drogere) gekoelde lucht zorgt ook voor een verlaging van de relatieve vochtigheid. Als de capaciteit van het klimaatplafond ontoereikend blijkt, om wat voor reden dan ook, dan kan de verse lucht hoeveelheid worden verhoogd om zo meer koelvermogen te verkrijgen.

Nadat het plafond, in overleg met de architect is vormgegeven en de keuze van de materialen is bepaald, volgen de ontwerpstappen met betrekking tot de integratie van de luchttoevoer en afvoerroosters. De volgende vragen moeten beantwoord worden:

 • Wat voor luchttoevoer en afvoerprincipe wordt gehanteerd?
 • Hoe wordt dit in het plafond geïntegreerd, eventueel in combinatie met de verlichtingsarmaturen?


Belangrijk is een goede, tochtvrije luchtdistributie in de leefzone van verse buitenlucht en geïnduceerde ruimtelucht waarbij de gemiddelde luchtsnelheid en de turbulentie intensiteit voldoen aan NEN-ISO 7730. Deze norm geeft aanbevelingen voor een comfortabel klimaat. Hoewel de luchtstroming, in positieve of negatieve zin, invloed kan hebben op de warmte- en koude afgifte van een klimaatplafond, wordt dit tot dusverre niet door iedereen verdisconteerd in de vaststelling van het te installeren vermogen. Vier typen roosters zijn geschikt om te worden toegepast in klimaatplafonds die ingedeeld kunnen worden in twee manieren van inblazen:

 • Roosters die gebruik maken van het (horizontale) Coanda-effect
  Hierbij wordt de lucht langs het plafond ingeblazen en ontstaat er als gevolg hiervan een verticale omhoog gerichte retourwervel onder het rooster. Afhankelijk van het type rooster en het schoonhouden van de ruimte kan er vervuiling van het plafond optreden. De roosters die van dit principe gebruik maken zijn het geperforeerde-, wervel- en lijnrooster.
 • Roosters die onder een hoek van 45 graden uitblazen
  Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van het Coanda-effect en ontstaat er een langs het plafond lopende retourwervel richting het rooster. De plafondvervuiling is zo goed als niet aanwezig. Dit is een straallijnrooster.
   
 • Geperforeerd rooster
  Hooginducerend en in vele uitvoeringen verkrijgbaar voor vrijwel alle type plafonds.
  Het patroon is op vijf manieren vooraf instelbaar.
  Het roostertype PBM is volledig geïntegreerd in het paneel van het klimaatplafond.
   
 • Wervelrooster
  Dit rooster heeft een radiaal hooginducerend uitblaaspatroon. Het is in
  een aantal uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van de plafondkeuze en
  de luchthoeveelheid. Het rooster kan worden uitgevoerd met een speciaal wervelplenum. Type VFK is speciaal ontwikkeld voor toepassing in klimaatplafonds en kan volledig vlak worden gemonteerd.
   
 • Lijnrooster
  Roosters met een langere worp voor een goede doorspoeling en met een om
  de 15 cm instelbaar patroon voor een op de situatie aan te passen luchtpatroon, zoals
  het aanblazen van de gevel. Deze roosters kunnen tussen de plafondpanelen worden gemonteerd met speciale bandraster beugels of in een sparing in het plafondpaneel.
   
 • Straallijnrooster
  Hooginducerend met een speciaal uitblaasoppervlak verdeeld in een om en om
  links en rechts 45 graden uitblazend deel en een verticale component.
  Het type CSV is speciaal ontwikkeld voor toepassing in een klimaatplafond.
  Het voordeel van het CSV rooster is enerzijds de capaciteitstoename van circa 7% die in combinatie met een klimaatplafond wordt bereikt en anderzijds de esthetische vormgeving die slechts een breedte van 20 of 23,5 mm aan de zichtzijde heeft.
  Deze roosters kunnen tussen de plafondpanelen worden gemonteerd met speciale bandrasterbeugels of in een sparing in het plafondpaneel. Het rooster is zeer smal waardoor er bij grotere luchthoeveelheden een tweede rij roosters nodig kan zijn. Alle roosters kunnen worden geleverd met inwendig geïsoleerde plenumboxen. In speciale gevallen kan de afmeting van de standaard plenumbox worden aangepast aan de wensen met betrekking tot maximale hoogte, montage naast een verlichtingsarmatuur enzovoorts. De retourlucht kan verzorgd worden door verlichtingsarmaturen, roosters met hetzelfde aanzicht als de toevoerroosters of via bouwkundige sparingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de akoestische aspecten.

 

Voor meer informatie over roosters / luchtverdeeltechniek, klik hier.