A+ R A-

Akoestiek

In het algemeen kunnen we stellen dat vloeren, gevels en wanden vaak zodanig zijn uitgevoerd dat deze beperkte geluidsabsorberende eigenschappen bezitten. Het toevoegen van deze akoestische eigenschappen aan het klimaatplafond is dan dé oplossing. HC KP heeft hiervoor de afgelopen jaren diverse metingen laten verrichten bij Peutz te Mook en het Fraunhofer instituut te Stuttgart.

Geluidsabsorptie
Een HC KP klimaatplafond is uitermate geschikt voor geluids-absorptie. HC KP maakt standaard gebruik van een -in akoestisch open matzwarte pe-folie gesealde- mineraalwol deken, gelegd in het geperforeerde plafondpaneel. Dit mineraalwol deken beschikt over aanzienlijk betere geluidsabsorberende eigenschappen dan bijvoorbeeldakoestisch vlies. Omdat ook de vrijedoorlaat van de perforatie natuurlijk van belang is, voert HC KP standaard een perforatie van circa 22%. Dit kan op verzoek van de klant natuurlijk altijd worden aangepast. In combinatie met het bovenliggende plenum heeft het standaard HC KP plafond een αw van ca. 0,8. Dit is in de meeste gevallen zeker afdoende.

Horizontale geluidsisolatie
In gebouwen met een kantoorfunctie is het vaak gewenst om op verdiepingsniveau de beschikbare ruimte vrij indeelbaar te laten en daarnaast gebruik te maken van ‘kantoortuinen’. Om een verdiepingsvloer vrij indeelbaar te maken, wordt normaliter gebruik gemaakt van een bandrasterplafond waarbij kantoor/kantoor en kantoor/gang scheidende wanden onder de bandrasters worden geplaatst. Door het gebruik van geperforeerde metalen plafondpanelen, ontstaan geluidslekken over de wanden. Om deze geluidslekken te voorkomen, kunnen de plafondpanelen aan de rugzijde worden voorzien van een gipskartoninlage. Afhankelijk van het toegepaste gips/isolatiepakket kan hiermee een isolatiewaarde bereikt worden van:
Dn,c,w = 46 dB bij een standaardgips/isolatiepakket, 35 mm steenwol met een persing van ca. 35 kg/m² en een 9,5 mm dikke gipskarton-inlage, tot een Dn,c,w van 54 dB met een aangepast gips/isolatie-pakket.

Neveneffect van het toepassen van een horizontale geluidsisolatie is de nadelige invloed op de geluidsabsorberende eigenschappen van het plafond, omdat geen gebruik gemaakt kan worden van het bovenliggende plenum. Bij een standaard isolatiepakket zal de αw daardoor nog circa 0,65 bedragen. Door het aanpassen van de dikte van het gips/isolatiepakket, én het gebruik van aangepaste mineraalwol inlage is het zelfs mogelijk een geluidsabsorptie te bereiken van αw = 0,85. Genoemde waarden gelden alleen voor de plafondpanelen. De aan te brengen inbouwcomponenten kunnen van negatieve invloed zijn op deze waarden. Het is dus belangrijk om al tijdens een offerteaanvraag de gewenste geluidseisen aan de specialisten van HC KP kenbaar te maken.