A+ R A-

Koper of Kunststof activering

Technologie
Voor het af- en/of toevoeren van het gewenste vermogen in een ruimte, worden een aantal plafondpanelen uitgevoerd met watervoerende elementen. HC KP produceert, levert en monteert deze elementen op basis van koper of van zuurstof diffuusdicht kunststof.

Koper
Elementen die uitgevoerd zijn met koper bestaan uit gekalibreerde koperen buizen. Deze zijn gebogen in een meanderende vorm, waarbij het aantal benen afhankelijk is van de gekozen plafondpaneel breedte en/of het te leveren vermogen. De koperen meander wordt geperst in geëxtrudeerde aluminium warmteoverdrachtsprofielen. Deze profielen worden voorzien van een elastische, thermisch goed geleidende, dubbelzijdige zwarte tape. Om een goede hechting te garanderen, worden de plafondpanelen voorzien van een primerlaag. De verlijming van de warmtewisselaar in het plafondpaneel gebeurt onder een verwarmde pers. Door bovengenoemde methode ontstaan praktisch geen overgangsverliezen en kan een 100% reproduceerbare capaciteit worden gegarandeerd.

Panelen die zijn voorzien van watervoerende elementen worden geactiveerde panelen genoemd. Het afgegeven/opgenomen vermogen (conform EN 14037 verwarming, en EN 14240  koeling)  is afhankelijk van de uitvoering van de watervoerende elementen, voor wat betreft hart op hart warmteoverdrachtsprofielen, alsmede van de breedte van deze profielen. Doorsnee genomen kan conform de bovengenoemde EN normeringen gerekend worden met ca. 76 W/m² koelvermogen en 104 W/m² verwarmingsvermogen.  

Kunststof
De overdracht van het koel- en/of verwarmingsvermogen vindt met kunststof watervoerende elementen plaats door zuurstof diffuusdichte kunststof PE registers, (volgens DIN 4726). Deze worden direct op de metalen plafondpanelen gelegd. Het geleverde koelvermogen bedraagt circa 63 W/m² actief paneel, conform EN14240 bij een Δt van 8 K. Het geleverde verwarmingsvermogen bedraagt circa 83 W/m², conform EN 14037 bij een Δt van 15 K.
De registers zijn opgebouwd uit één doorlopende, meanderende slang. De registers worden rechtstreeks aangesloten op de verdeel-leidingen. Separate aansluitslangen zijn niet nodig want deze maken al deel uit van het register. Voor deze kunststof registers zijn bijpassende fittingen ontwikkeld met snelkoppelingen. Het meest praktische is dus om ook de verdeelleidingen door HC KP te laten leveren en monteren.

Kenmerken kopersysteem:

  • Het kopersysteem zoals door HC KP wordt geleverd is een verlijmsysteem, dus een 100% reproduceerbare capaciteit.
  • In de meeste gevallen kan met het kopersysteem een hoger vermogen geleverd worden dan met het kunststof systeem.
  • Het kopersysteem 100% zuurstof diffuusdicht: voor jaren een beproeft systeem.


Kenmerken kunststofsysteem:

  • Het HC KP kunststof systeem betreft een inlegsysteem waardoor het aanbrengen een hogere nauwkeurigheid vereist, omdat overdracht kan worden belemmerd.
  • Het, in de meeste gevallen, lagere vermogen is alleen van belang als, op basis van de maximaal haalbare beleggingsgraad, vermogens tekorten ontstaan die op geen andere wijze kunnen worden gecompenseerd.
  • Het niet zuurstof diffuusdicht zijn van kunststof systemen, waardoor een scheiding moet worden voorzien middels platenwisselaars, zoals bekend van de kunststof capillaire inlegsystemen, is bij het HC KP kunststofsysteem niet aan de orde. Diffusiedichtheid-testen conform DIN 4726 en 20 jaar ervaring met deze activering in klimaatplafonds hebben aangetoond dat een secundair watersysteem overbodig is.
  • Het toepassen van het kunststofsysteem is vanuit prijstechnisch oogpunt een zeer goed alternatief vanwege de lagere materiaal- en productiekosten. 
  • Het kunststofsysteem is over zijn gehele levenscyclus, van productie tot recycling, minder milieubelastend.
  • Zeker niet onbelangrijk in het kader van het green building-concept!
  • Kunststof kent een langere garantietermijn. Dit biedt weer mogelijkheden met betrekking tot PPS constructies.