A+ R A-

Energiebesparend

Voor een ruimteconditioneringsysteem zijn twee vormen van energie nodig:

  • transportenergie
  • koelingenergie


De hoeveelheid transportenergie wordt bepaald door het medium. Er zijn conditioneringsystemen die koelen door middel van lucht, terwijl een klimaatplafond gebruik maakt van water als transportmedium. Water heeft ruim viermaal meer capaciteit om warmte te absorberen dan lucht. Met andere woorden, één kilogram water kan vier keer meer energie absorberen dan één kilogram lucht. Voor koeling door middel van lucht, moet vier keer meer massa getransporteerd worden. Dus: 1 m³ water is te vergelijken met 3480 m³ lucht! 

De benodigde koelingenergie heeft een directe relatie met de gewenste ruimtetemperatuur. Een ruimtetemperatuur van 23°C vraagt natuurlijk meer energie dan een temperatuur van 25°C. Koeling door middel van een klimaatplafond wordt als meer comfortabel ervaren dan koeling door geforceerde lucht. Dat komt omdat het menselijke lichaam meer van zijn warmte door middel van radiatie aan het klimaatplafond kan overdragen.
Uit onderzoek blijkt dat als verschillende vertrekken worden vergeleken, de ruimte met een klimaatplafond als 1°C koeler wordt ervaren dan de daadwerkelijke ruimtetemperatuur. Dus om hetzelfde comfortgevoel te bereiken, hoeft een vertrek met een klimaatplafond minder gekoeld te worden. Een energiebesparing!