A+ R A-

Geluid

NEN 2443:2000

Hoofdstuk 7.6 De navolgende maximale geluidproductieniveaus worden aanbevolen om aan te houden:

  • natuurlijk geventileerde parkeergarage 70-75 dB(A);
  • mechanisch geventileerde parkeergarage 70 dB(A);
  • parkeergarage ander of naast woningen 65 dB(A).


7.6 Milieueisen
De geluidproductie van technische installaties moet, gemeten op de geluidbelaste gevel, tot een acceptabel niveau worden beperkt, De volgende grenswaarden worden gesteld:

  • overdag max. 50 dB(A);
  • ‘s avonds max. 45 dB(A);
  • ‘s nachts max. 40 dB(A).