A+ R A-

Ventilatieprincipes

De techniek van parkeergarageventilatie vind zijn oorsprong in tunnelventilatie. Bij tunnelventilatie zijn ruwweg 2 verschillende ventilatieprincipes.


Dwarsventilatie:

Enkele feiten van dwarsventilatie:

  • Goede opmening van dagelijkse vervuiling.
  • Vervuilde lucht is relatief kort aanwezig, wordt relatief snel afgevoerd.
  • Bij brand, verrook de gehele tunnelbuis.
  • Hoog energieverbruik

Dit type ventilatie wordt sinds de brand in de Velsertunnel van 1978 waarbij 5 doden gevallen zijn, in Nederland niet meer toegepast in de nieuw te bouwen tunnels.


Langsventilatie:
Na de brand in de Velsertunnel is langsventilatie toegepast. Enkele feiten van langsventilatie:

  • Goede opmening van dagelijkse vervuiling.
  • Vervuilde lucht is relatief langer aanwezig, wordt relatief langzaam afgevoerd.
  • Bij brand, allen rook achter de brand (auto’s welke stilstaan, zijn voor de brand, dus rookvrij).
  • Laag energieverbruik.

Bij de vertaling van tunnelventilatie naar parkeergarageventilatie, kan grofweg het volgende gezegd worden: Dwarsventilatie komt overeen met ventilatie conform de praktijkrichtlijn (alleen tbv nacontrole) en langsventilatie komt overeen met “zicht op de brand” ventilatie