A+ R A-

Schacht-/ Drukberekeningen

De af- of toevoerschacht dient de berekende luchthoeveelheid te verplaatsen. Het verplaatsen van deze grote luchthoeveelheden brengt weerstanden met zich mee welke de ventilator moet kunnen overwinnen. Het is hierdoor heel belangrijk om vooraf juiste berekeningen te maken welke druk de ventilator moet kunnen overwinnen bij de optimale selectie van de ventilator.


Enkele onderdelen waar rekening mee gehouden dient te worden zijn:

  • Inlaatverlies;
  • Ventilatorverlies
  • Wrijvingsverlies kanaal;
  • Veranderingen in doorsnedes en vorm;
  • Bochten of richtingverandering;
  • Kanaalvertakkingen;
  • Verliezen van componenten (roosters, kleppen, etc.);
  • Uitlaatverlies.

HC PS heeft gespecialiseerde mensen in dient en zelf ontwikkelde computerprogrammatuur in huis om gedegen en betrouwbare drukverliesberekeningen te kunnen maken.