A+ R A-

Regelgeving

Parkeergarageventilatie dient in veel gevallen voor de dagelijkse ventilatie te voldoen aan de volgende regelgeving:

Bouwbesluit - Artikel 3.62 NEN 1087 en Compartimenten tot 1000 m2
NEN 2443 - Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages.


Enkele kernpunten van de ventilatieprincipe:

Maximale luchthoeveelheid 10,83/h per m2 garageoppervlakte.
Toepassing van CO/LPG detectie, ventilatie in 3 stappen. 30%, 60% en 100% van de maximale ventilatie (10,8m3 per m2).
Geen “dode” hoeken (niet geventileerde zones).
Uitblaas vervuilde lucht;


De werking van het ventilatiesysteem is weergegeven in de volgende videoregistratie: Link film op youtube vanventilatiesysteem nen2443 (dient nog geplaatst te worden)

Indien een parkeergarage een gebruikersoppervlakte heeft welke groter is dan 1.000 m2, valt deze buiten het bouwbesluit en dient een gelijkwaardige oplossing aangeboden te worden. De gelijkwaardige oplossing met behulp van ventilatie kan conform de volgende regelgeving:

praktijkrichtlijn
regionale eisen
NEN 6098


In 2002 heeft het LNB een concept praktijkrichtlijn uitgebracht, welke door veel brandweer korpsen als de gelijkwaardige oplossing gehanteerd wordt. Enkele feiten met betrekking tot ventilatie uit deze regelgeving zijn:

 

Ventilatiesysteem is bedoeld voor nacontrole en niet voor ondersteuning tijdens repressie van de brandweer.
Tijdens het blussen zal de garage verrookt zijn.
Ca. 25 minuten na het blussen van de brand, dient er een zichtlengte van 30 meter gerealiseerd te worden.


Regionale eisen
Verschillende brandweer korpsen zijn van mening dat de gelijkwaardige oplossing van de praktijkrichtlijn niet afdoende is. Deze brandweerkoorpsen eisen bijvoorbeeld “zicht op de brand” voor de ondersteuning van de repressie.


NEN 6098
Begin 2012 is de NEN 6098 officieel door de NEN gepubliceerd. In deze norm zijn 2 verschillende ventilatie oplossingen omschreven.

4.4 Rook- en warmteafvoer (RWA):
- 60 minuten na detectie lage rookdichtheid
- Extreme hittebeperking
- Rook- en warmte afvoer
- Schadebeperking


Deze criteria zijn in eerste instantie niet direct bedoeld om de brandweer te ondersteunen bij een adequate aanval, maar kan zeker een rol spelen bij de snelheid waarmee de garage weer in gebruik kan worden genomen na de brand. Dit zal met name gelden bij een relatief beperkte brand.
Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat extreem hoge temperaturen voorkomen worden waardoor een binnenaanval van de brandweer minder complex wordt.

NEN 6098

4.3 Zicht op de brand:
- Verhoudingsgewijs zeer lage temperaturen in de nabijheid van de brand
- Brandhaard tot 15 meter rookvrij te benaderen
- Rook- en warmteafvoer
- Schadebeperking
- verbetering van mogelijkheden voor een succesvolle binnenaanval door het snel kunnen lokaliseren van de brand binnen de aangegeven detectiezone


Om de verschillende ventilatiesystemen duidelijker weer te geven, heeft HCPS een film gemaakt met een maquette van een parkeergarage die op schaal is nagemaakt. De film kunt u hieronder bekijken.