A+ R A-

Beheerder Brandmeldinstallatie / RBS Parkeergarageventilatiesystemen

De cursus die door HC PS wordt verzorgd is specifiek gericht op (aankomend) Beheerders Brandmeldinstallaties van gebouwen voorzien van stalling- en/of parkeergarages met de daarbij horende brandveiligheidinstallaties zoals rookbeheersingssystemen (parkeergarageventilatiesystemen, overdrukinstallaties, rook- en warmteafvoerinstallaties) ontruiminginstallaties en de koppelingen hiervan met overige installaties waaronder CO/LPG detectiesystemen. Hierdoor krijgt de beheerder een duidelijk totaal beeld van de aanwezige installaties, de samenhang hiertussen en het beoogde brandveiligheidsniveau. Bovendien is aan deze cursus een praktijkopdracht gekoppeld die vooral voorziet in het verhogen van de kennis van de eigen installaties.

Doelgroep:
De opleiding is specifiek bedoeld voor personen die te maken hebben met het bedienen en het technisch beheer van een brandmeldinstallatie en een brandventilatiesysteem in een stalling- / parkeergarage. (bijvoorbeeld de hiervoor aangestelde personen binnen een Vereniging van Eigenaren of het personeel van een openbare parkeergarage)

De voordelen van het volgen van deze cursus via HC PS

 • Specifieke aanvullende lesstof gebaseerd op de aanwezigheid van stalling-/parkeergarages.
 • Veel persoonlijke aandacht tijdens de training door kleine groepen (max. 10 personen).
 • Herkenbare situaties gebaseerd op de praktijk rondom stalling-/parkeergarages.
 • Bij voldoende deelname opleiding in uw eigen regio en/of bedrijf.


De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Functie en rol van de Beheerder Brandmeldinstallatie en Rookbeheerssystemen
 • Het doel en de techniek van een brandmeldinstallatie en een brandventilatiesysteem
 • Werking van de brandmeldinstallatie en een brandventilatiesysteem
 • Ventilatie principes (bouwbesluit, 10-voudig, zicht op de brand)
 • Werking van een CO/LPG detectiesysteem
 • Koppelingen en sturingen van en naar de verschillende installaties
 • Verantwoordelijkheden van de Beheerder Brandmeldinstallatie en de Onderhoud Deskundige (van een erkend bedrijf) bij het beheer
 • Praktijkoefeningen in het uitvoeren van het periodiek onderhoud en beheer

Systeemuitleg EIGEN SYSTEEM op locatie

Daar er een veelheid van installaties is, en iedere installatie afhankelijk is van de specifieke eigenschappen van het gebouw waarin het is geïnstalleerd, is het onmogelijk in deze cursus iedere deelnemer een volledige uitleg te geven over de bediening van zijn specifieke installaties. Bij oplevering van de installaties ontvangt u een persoonlijke bedieningsinstructie van de betreffende leveranciers. Indien er naast de door de leveranciers verzorgde persoonlijke en schriftelijke bedieningsinstructies toch nog een aanvullende trainingsbehoefte is, biedt HCPS u de mogelijkheid er op uw locatie voor u en anderen een extra moment aan te koppelen waarin specifiek uw installatie uitgelegd word in begrijpelijke taal door een medewerker van HC PS en/of van het branddetectiebedrijf. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Service en Onderhoud van HC PS.