A+ R A-

LUKA testopstelling

Sinds 1 januari 2013 is de luchtdichtheidsklasse C (EN1751) door de LUKA (Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten) tot standaard verheven. Dit houdt in dat voor een compleet luchtkanalensysteem deze nieuwe standaard luchtdichtheidsklasse C (voorheen klasse B) wordt geëist.


Behalve dat er een energiebesparing in een gebouw optreedt door het geringere lekverlies, heeft het ook een positieve invloed op de vervuiling van de kanalen, de hygiëne in de ruimten en op de geluidsproductie. In de praktijk betekent dit een reductie van het lekverlies van 0.82 l/s/m2 naar 0.27 l/s/m2 (bij een testdruk van 1000 Pa). Ook de componenten in de luchtweg bv. VAV-units of brandkleppen (de zogenaamde appendages) dienen aan de C-klasse te voldoen.

Barcol-Air beschikt over eigen testfaciliteiten om producten op deze luchtdichtheidsklasse te beoordelen. Met deze zgn. LUKA testopstelling zijn wij in staat om zeer nauwkeurig te meten. De testopstelling wordt jaarlijks gecertificeerd door TÜV (klik op de afbeelding voor het huidige certificaat).
 

Klimaatkamer

De eigen klimaatkamer biedt de mogelijkheid kantoorvertrekken op ware grootte na te bouwen. In diverse opstellingen worden onder zomer- en wintercondities metingen verricht, voor het bepalen van de ruimtetemperaturen en de eindsnelheden in de verblijfszone. In de afgelopen 25 jaar zijn meer dan 250 full-scale klimaattesten uitgevoerd. De benodigde meetwaarden worden verzameld en verwerkt met behulp van een door “LabVIEW®” ondersteund automatisch “Data Aquisitie Systeem”. “LabVIEW®” is een softwarepakket van National Instruments voor virtuele instrumentatie.

Een belangrijk onderdeel van het meetsysteem, in het op ware grootte nagebouwde vertrek, is de zichzelf verplaatsende meetrobot met temperatuur- en snelheidsopnemers. De meethoogten zijn conform de NEN–ISO normering: 0.1 - 0.6 - 1.1 en 1.7 meter boven de vloer. Deze hoogten zijn representatief voor de enkels, de ellebogen, en het hoofd van staande of zittende personen. Met de robot worden de temperaturen en snelheden gemeten in één of, indien nodig, in meerdere verticale vlakken loodrecht op de gevel. In elk meetvlak, dat zich uitstrekt van vloer tot plafond en van gevel tot gang, bevinden zich meer dan 100 meetpunten. Voor het bepalen van het uitblaasgedrag van de toevoerroosters wordt buiten de leefzone in het hoofdmeetvlak 5 cm onder het plafond een extra opnemer geplaatst.

 

Lees meer...

Geluidkamer

In de geluidkamer worden projectmatig de geluidsspectra van de aangeboden luchtverdeelcomponenten gecontroleerd en gereproduceerd. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuw ontwikkelde of aangepaste componenten.

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Computional Fluid Dynamics (CDF) of numerieke stromingsleer is de techniek om door middel van numerieke methoden en algoritmen (lucht-)stromingen te analyseren en te voorspellen. Het proces omvat miljoenen berekeningen, welke met behulp van een computer met voldoende rekenkracht worden uitgevoerd.
 

Lees meer...