A+ R A-

Westerlaantoren

Overdrukinstallaties worden ontworpen om personen die in het gebouw verblijven een veilige vluchtweg te bieden, zonder dat zij last hebben van rook van een brand in een naastliggende ruimte. De Westerlaantoren betreft een renovatie van het voormalige hoofdkantoor van Vopak in Rotterdam en bestaat uit 20 bouwlagen met kantoren en luxe appartementen. Om de gebruikers een veilige vluchtweg te bieden zijn twee gescheiden trappenhuizen gesitueerd in de kern van het gebouw. De trappenhuizen zijn voorzien van een overdrukinstallatie die in werking treedt na een melding van de automatische brandmeldinstallatie.

SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), is een van de toegepaste technologiën die tijdens de totstandkoming van dit project zijn ontworpen. Door deze innovatieve technologiën is de stilstandstijd door het falen van componenten tot een minimum beperkt. Doordat de betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid zijn verhoogd geeft het systeem de aanwezige personen de bescherming die men kan verwachten van een brandveiligheidsinstallatie. 

Brandklep met tweeledige functie
Brandkleppen die worden toegepast in een overdrukinstallatie dienen over een tweeledige functie te bezitten. Hiertoe is het nodig om speciaal voor dit doel ontwikkelde brandkleppen toe te passen, de zogeheten rookklep. Op de laag waar de brand heerst dient de rookklep open gestuurd te worden om een goede afvoer van lucht en rook mogelijk te maken, zodat de overdrukinstallatie kan functioneren zoals ontworpen. Op de lagen waar geen brand heerst, dient de rookklep juist dichtgestuurd te worden, zodat er geen rookverspreiding op deze lagen plaatsvindt.

Normale brandkleppen kunnen in een overdruksysteem niet toegepast worden omdat deze bij brand automatisch dichtvallen. Dit is op de laag waar de brand heerst niet gewenst. HC TS kiest ervoor om in een overdruksysteem uitsluitend deze speciaal voor deze toepassing ontwikkelde rookkleppen toe te passen. Deze rookkleppen zijn functioneel uitgevoerd conform de NEN EN12101-8. Alleen hiermee wordt de juiste werking van de overdrukinstallatie gegarandeerd. De toepassing van deze rookkleppen in combinatie met de SMART technologie van HC RT gaf bij de brandweer de doorslag voor hun goedkeuring.

Ministerie van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken

Voor filmmateriaal inzake het project JuBi klik hier.

Het gebouw bestaat uit twee torens van circa 140 meter hoog. In de kern van de torens liggen twee afzonderlijke trappenhuizen. Ieder trappenhuis is verdeeld in drie secties van circa 50 meter. Het overdruksysteem bestaat per toren uit twee luchttoevoersystemen en een afvoersysteem voor rookgassen in geval van brand.

 De intelligente regelinstallatie van HC RT bestuurt de installatie automatisch bij een brandmelding. In het ontwerp is ervoor gekozen in beide torens een gescheiden afvoerschacht met mechanische afzuiging in de nabijheid van het trappenhuis te situeren. Deze afzuigschacht is benodigd om het geëiste luchtsnelheidscriterium bij een geopende vluchtdeur te garanderen. De enorme luchthoeveelheid in combinatie met de beperkte ruimtelijke invulling heeft tot gevolg dat er een relatief hoge onderdruk ontstaat in het geprojecteerde afvoer kanalensysteem. Het kanalensysteem is in verzwaarde uitvoering aangebracht om de mogelijk ontstane onderdrukken te kunnen weerstaan.

Aangezien het overdruksysteem een veiligheidsinstallatie betreft, is gekozen om een CFD-simulatie te maken van het kanalensysteem. Hiermee is bepaald of het drukverlies bij de verschillende scenario’s niet te hoog wordt, de geëiste luchthoeveelheid in de desbetreffende sectie wordt toegevoerd en het lekverlies beperkt blijft.


Meer info op www.nieuwbouwjubi.nl