A+ R A-

Hybride klimaatplafonds

Het HYBRIDE klimaatplafond vormt het nieuwste onderdeel binnen de HC VERDE® productlijn. Dit unieke concept is tien jaar geleden ontwikkeld door MWH Barcol-Air in Zwitserland en zal door HC KP exclusief op de Nederlandse en Belgische markt worden gebracht. De nauwe samenwerking met partner MWH Barcol-Air maakt het mogelijk dat HC KP optimaal gebruik maakt van de aanwezige kennis en ervaring en daarnaast ook de beschikking heeft over de zeer geavanceerde klimaatkamer in Zwitserland.

Het begrip “Hybride” is afgeleid van het Griekse woord Hybrida wat zoveel betekent als mengen, bundelen of kruisen van ongelijksoortige zaken. In de techniek wordt er veelal onder verstaan dat een systeem verschillende technieken met elk hun specifieke toepassingen en oplossingen combineert. Hierdoor ontstaat een bijzonder product met nieuwe en unieke eigenschappen.

Klik hier voor een kort promofilmpje inzake Project Lovensdijkstraat te Breda - referentieproject voor hybride klimaatplafondeilanden van HC KP

Open hybride klimaatplafonds

Uitvoering U44Hybrid
Het klimaatplaofond U44Hybrid combineert eenvoudig de systeemeigenschappen die in een ruimte nodig zijn ter bevordering van het thermisch en akoestisch comfort. Bij een Hybride klimaatplafond wordt er gebruik gemaakt van een conventioneel klimaatplafond. Dit is opgebouwd uit een geperforeerd aluminium paneel en voorzien van koperen leidingen waardoor het energiedragende medium water stroomt. Op deze panelen wordt een akoestische mat aangebracht om voldoende demping te genereren. Het montageframe van de hybride eilanden is voorzien van watervoerende, koperen leidingen waarmee door middel van straling, convectie en geleiding de plafondbetonmassa van het gebouw tijdens de nacht voorzien wordt van koude-energie. Op deze wijze maakt de gebouwmassa thermo-actief onderdeel uit van het energiemanagement.

De totale warmtelast wordt over de dag-/nachtcyclus afgevoerd. Overdag wordt een gedeelte van de warmtelast afgevoerd door het klimaatplafond. De rest van de warmtelast wordt tijdelijk opgeslagen in de betonmassa. Tijdens de nacht wordt deze energie uit het beton afgevoerd zodat overdag de betonmassa weer optimaal warmte op kan nemen. Een groot verschil dus met statische koeling waarbij het totale koelvermogen tijdens bedrijfstijd afgevoerd dient te worden. Het hybride klimaatplafond is hierdoor uitermate geschikt voor een ruimte met een hoge warmtelast.
Een ander groot voordeel van het hybride klimaatplafond is dat het te installeren koelvermogen lager ligt dan bij een traditioneel klimaatplafond. Door gebruik te maken van energie verkregen tijdens nachtgebruik is het vele malen efficiënter en zeer energiezuinig. Door de speciale constructie van de U44Hybrid wordt in het verwarmingsbedrijf de betonmassa slechts minimaal thermisch belast. Een snelle omschakeling van verwarming- naar koelbedrijf, zonder energieverlies, is verzekerd.


Uitvoering U45Hybrid
Het is mogelijk dat het ventilatiesysteem wordt aangebracht in combinatie met de plafondeilanden. In deze uitvoering wordt de luchttoevoer middels een plat kanaal in de eilanden gebracht welke dan als drukdoos fungeren. Door luchttoevoer-openingen wordt lucht geluidloos tegen het betondek geblazen. Het ontwerp van een dergelijk ‘downstream’ ventilatiesysteem biedt een laminaire, tochtvrije inblaas in de leefzone. Afhankelijk van de geluidseisen worden de geactiveerde en eventueel niet geactiveerde panelen voorzien van akoestisch materiaal om voldoende demping te creëren. Een groot architectonisch voordeel van eze oplossing is dat het luchttoevoerrooster geen zichtbaar element is in het plafondeiland en er geen vuilafzetting door inductie van ruimtelucht ontstaat. De keuze van perforatie, kleur en integratiecomponenten is door de architect te bepalen.

Uitvoering U46Hybrid
Er kunnen verschillende verlichtingscomponenten worden opgenomen in het plafondeiland waarbij de keuze sterk af zal hangen van het verlichtingsniveau en de wijze van verlichten (direct / indirect). Ook hier is een uitgebreide keuze voorhanden.

Gesloten hybride klimaatplafonds

Uitvoering A11Hybrid
In tegenstelling tot het type U44Hybrid is dit hybride plafond gesloten en zijn de luchttoevoerkanalen volledig geïntegreerd. De zogenoemde hybridekanalen worden aangesloten op het centrale luchtbehandelingssysteem waarbij de toevoerlucht via speciale geluidsarme nozzles met hoge snelheid worden ingeblazen. De luchtstroom veroorzaakt een sterke luchtwals tussen klimaatplafond en betondek en verhinderd een temperatuurgelaagdheid in het gezamenlijke plenum. Hierdoor wordt het totale oppervlak waarin de warmte wordt uitgewisseld optimaal met elkaar verbonden. Het oppervlak bestaat uit het onderste gedeelte (ca. 50 mm) van het betondek, de geactiveerde bovenkant van het hybridekanaal en de achterkant van het klimaatplafond.

In dagbedrijf wordt 50% van de totale warmtelast afgevoerd door het koelplafond, 30% wordt opgeslagen in het betondek en de resterende 20% wordt door de ingeblazen lucht opgenomen. Tijdens het nachtbedrijf wordt de in het betondek opgeslagen warmte (ca. 30% van het totaal) afgevoerd door de aan de bovenzijde van de hybridekanalen aangebrachte watervoerende koperen leidingen. De luchttoevoer is in deze bedrijfstoestand uitgeschakeld.