A+ R A-

Update Praktijkrichtlijn Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages

De praktijkrichtlijn ‘Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages’ beoogt invulling te geven aan een behoefte die zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat de concept praktijkrichtlijn van Brandweer Nederland is ingetrokken. Vanuit een visie op brandveiligheid voor parkeergarages werkt VEBON aan maatregelenpakketten voor verschillende soorten parkeergarages. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste stand van de techniek en leerpunten uit branden in parkeergarages uit het recente verleden.

 Klik op het PDF icoon om de bovengenoemde richtlijn in te zien en eventueel te downloaden.